VĂN HOÁ

Business team with their hands together in the middle isolated over white

5 Triết lý hành động của toàn thể cán bộ & nhân viên Be Queen Group

 1. Không nói lý do – chỉ nói kết quả
 2. Trước khi làm tốt – hãy làm đúng
 3. Không tranh cãi – chỉ nói giải pháp
 4. Không chứng tỏ cá nhân – chỉ nên cống hiến
 5. Không vụ lợi – chỉ hưởng thành quả từ năng lực của mình

10 Quy tắc ứng xử của Cán bộ & Nhân viên Be Queen

 1. Khách hàng là người nhà, phải ân cần, chu đáo.
 2. Làm việc với khách hàng vì tâm & tình
 3. Nhân viên luôn phục vụ và đồng hành cùng khách hàng
 4. Tận tuỵ chăm sóc khách hàng
 5. Tuyệt đối tôn trọng các giá trị văn hóa của Be Queen
 6. Tuân thủ mệnh lệnh & thực thi công việc hiệu quả
 7. Chính trực trong mọi công việc và hành động
 8. Luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc được giao.
 9. Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đối mới
 10. Trọng dụng đề bạt tài năng

4 Triết lý văn hóa của Cán bộ & Nhân viên Be Queen Group

 1. Luôn tươi cười & niềm nở
 2. Thái độ ân cần & chu đáo
 3. Làm việc chăm chỉ & hiệu quả
 4. Làm việc từ tâm & tình
×